PSM I st. w Brzezinach
Galeria
Kontakt
Historia
Nasi nauczyciele
Rekrutacja
Nasi absolwenci
Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze najkorzystaniejszej oferty [POBIERZ]


REMONT ELEWACJI WRAZ Z ELEMENTAMI PRZYNALEŻNYMI I REMONT PARKANU OGRODZENIOWEGO BUDYNKU PSM I STOPNIA W BRZEZINACH Numer ogłoszenia: 132293 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

a) ogłoszenie o zamówieniu, [POBIERZ]

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, [POBIERZ]

c) dokumentacja techniczna, [POBIERZ]

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, [POBIERZ]

e) kosztorys nakładczy (przedmiar robót) [POBIERZ]REMONT ELEWACJI WRAZ Z ELEMENTAMI PRZYNALEŻNYMI I REMONT PARKANU OGRODZENIOWEGO BUDYNKU PSM I STOPNIA W BRZEZINACH Numer ogłoszenia: 114939 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie o wyniku postępowania [POBIERZ]

a) ogłoszenie o zamówieniu, [POBIERZ]

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, [POBIERZ]

c) dokumentacja techniczna, [POBIERZ]

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, [POBIERZ]

e) kosztorys nakładczy (przedmiar robót) [POBIERZ]


 
Aktualności
Galeria
Kontakt