PSM I st. w Brzezinach
Galeria
Kontakt
Nasi nauczyciele
Rekrutacja
Nasi absolwenci
Zamówienia publiczne
Historia

Powstanie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Brzezinach poprzedza ożywiona działalność zespołów artystycznych na terenie miasta i powiatu brzezińskiego. Rolę wiodącą pełniło Społeczne Ognisko Muzyczne w Brzezinach, którego dyrektorem byli: Jan Kondratowicz – założyciel, Eugeniusz Bartnikowski i Józef Dudek.

W powiatowym mieście jakim były Brzeziny zaistniał przyjazny klimat dla rozwoju kultury. Zdawano sobie sprawę z tego, że ognisko muzyczne nigdy nie zastąpi szkoły muzycznej. Po wielu staraniach udało się miejscowym władzom doprowadzić do powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

Uroczystego otwarcia szkoły dokonano 1 września 1974 r. w obecności władz ówczesnego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki, władz wojewódzkich i miejskich.

W początkach swego istnienia szkoła została zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Stanisława Moniuszki 23. Standard tych pomieszczeń, jeśli chodzi o wymogi artystyczne, oraz ich rozmieszczenie, nie odpowiadał wymogom jakie powinny być spełnione przy normalnym toku pracy dydaktycznej tego typu szkoły.

W sierpniu 1980 roku decyzją Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy szkoła otrzymała bardzo stary budynek przy ulicy 15-go Grudnia 33/35, w którym zajmuje pomieszczenia na I i II piętrze. Po przeprowadzeniu generalnego remontu i modernizacji pomieszczeń, gmach zyskał lepsze walory użytkowe i estetyczne.

W pierwszym roku istnienia szkoły przyjęto 101 uczniów, którzy rekrutowali się z Brzezin i okolic, do nauki w następujących sekcjach: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, wiolonczela.

W ciągu 30 lat szkoła rozwijała się zarówno pod względem ilości i różnorodności sekcji, jak i liczby uczniów oraz pedagogów.

Szkoła zapewnia sprzyjające warunki do nauki oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Największym zainteresowaniem cieszą się sekcje fortepianu, gitary, skrzypiec, akordeonu, fletu poprzecznego oraz ostatnio klarnetu i saksofonu.

W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie mają możliwość zdobywania wykształcenia i przygotowania do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Sprzyja temu udział w licznych popisach i koncertach organizowanych na rzecz szkoły i środowiska.

Najzdolniejsi nasi uczniowie biorą udział w licznych przesłuchaniach i konkursach na terenie całego kraju.

Większość uczniów po ukończeniu szkoły próbuje swoich sił w różnego rodzaju zespołach muzycznych: instrumentalnych, wokalnych, a także kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia a nawet w Akademiach Muzycznych.

Do koncertów, które na trwałe weszły do programu imprez organizowanych przez szkołę zaliczyć należy coroczne koncerty kolęd w szkole, w przedszkolach oraz w Domu Opieki Społecznej, organizacja i zbiórka pieniężna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody Dni Brzezin, współorganizacja Ogólnopolskiego Kursu Gitarowego w Grotnikach.

Do najwybitniejszych absolwentów Szkoły należą: Zbigniew Zamachowski – aktor, Stanisław Kierner – bas, Ewa Rzetecka – klawesyn, Maciej Markowski – tenor, Krzysztof Kowalski – akordeon.

 


 
Aktualności
Galeria
Kontakt